Angst waarschuwt je voor gevaar en bedreigende situaties. Het dient daarmee als een beschermingsmechanisme dat bijdraagt aan een juiste manier van reageren en handelen. Wanneer angsten echter willekeurig bij je opkomen en je leven begint te beïnvloeden op een irreële manier, kunnen angsten als een fobie beschouwd worden. Uit het niets lijkt een angst dan getriggerd te kunnen worden en je lijkt niet meer in staat om het in een juiste context te plaatsen.

De angst staat niet langer in het juiste perspectief tot de realiteit en dit belemmert je dan vaak in het functioneren. Zodra een angst dergelijke overweldigende vormen aanneemt, is het verstandig om ervoor in behandeling te gaan en hulp bij te zoeken. Neurofeedback is één therapievorm die uitstekend bij het behandelen van angsten en fobieën kan worden ingezet. Vind een praktijk bij jou in de buurt om hier aan te werken.

Groeiende angsten en fobieën
Wanneer een angst niet behandeld wordt, kan deze desastreuze vormen aannemen. Zeker doordat in eerste instantie een angst kan worden vermeden of ontkend, zal er een averechts resultaat uit volgen. Iemand kan hierdoor namelijk nog meer angst ervaren, waarbij deze onrealistische vormen krijgt. Dit kan ervoor zorgen dat iemand straatvrees ontwikkeld of sociale gelegenheden en interactie steeds verder uit de weg gaat, omdat je door de angst dusdanig blokkeert dat je niet meer in staat bent om op aangename wijze met anderen om te gaan. Dit heeft uiteraard weer gevolgen voor toekomstperspectieven wat betreft werkmogelijkheden en relationele contacten met familie, vrienden en partners.

Het is belangrijk om de angst bij de kern aan te pakken, zodat je weer voldoende stabiel wordt en in balans komt om niet langer door de angsten gehinderd te worden in het dagelijks leven. In plaats van dat de angst of fobie toeneemt, kan Neurofeedback helpen om de effecten van deze gevoelens te verminderen en onder controle te krijgen.

Resultaten van Neurofeedback
Angstklachten kunnen goed worden verholpen met Neurofeedback, zelfs als andere therapieën als een psychologische behandeling of medicatie weinig resultaat bieden. Er is in een overgroot deel van de gevallen een duidelijke afname van de angstklachten te verwachten. De medicatie kan zelfs vaak stapsgewijs worden afgebouwd, zodat je de angsten steeds verder zelfstandig onder controle krijgt. Er wordt een balans in de hersenen gerealiseerd die uiteindelijk zelf de angstprikkels kan onderdrukken. Er zijn zelfs langere termijn resultaten vastgesteld, die aantonen dat Neurofeedback naast directe verlichting van de klachten ook blijvende uitkomsten kan bieden. De hersenen zullen minder triggergevoelig worden, waardoor de angsten minder de overhand zullen nemen. De hersenactiviteit blijft stabiel en de hersengolven geraken minder snel een hoge frequentie dan in veilige situaties nodig is. Hierdoor zal de angst of fobie minder prominent je leven beheersen.

Voordelen Neurofeedback bij angst
Je mag naar alle waarschijnlijkheid een langdurig en blijvend effect verwachten, wanneer je een behandelprocedure van Neurofeedback bij ons start. Het is een eenmalige investering, waarbij echter wel meerdere behandelingen nodig zullen zijn. Je kunt dan wel van je angsten af worden geholpen of deze op zijn minst beter onder controle krijgen. Neem voor advies of meer informatie contact op met een praktijk bij jou in de buurt, dan kan er een afspraak voor een intakegesprek worden ingepland.